Beeldende therapie

Beeldende therapie (voorheen Kunstzinnige therapie beeldend) is een voornamelijk non-verbale therapie, waarbij tekenen, schilderen, boetseren en vilten helend en versterkend werken.

Voor kinderen is het vaak makkelijker om via de beeldentaal ‘te spreken’, dan verwoorden wat hen bezighoudt. Hun eigen creativiteit wordt aangesproken en ingezet in de behandeling. De materialen geven de mogelijkheid om zich te uiten en met gevoelens die onbewust aanwezig zijn om te gaan, zoals faalangst, verdriet of boosheid.

Volwassenen staan vaak al meer af van hun gevoel, hun handelen gaat via het denken. Door beeldend te werken kom je in beweging en is er meer balans tussen hoofd en hart. Er kan weer gevoeld worden, waardoor blokkades kunnen worden losgelaten. Er zijn geen woorden nodig, de therapie spreekt dat aan wat op het moment naar boven komt en gezien, gevoeld en opgeruimd mag worden. Op een laagdrempelige manier kom je weer in verbinding met je eigen kracht en de wereld om je heen.

Een traject is gemiddeld twaalf sessies

Voordat we een intakegesprek voeren vult u thuis een intakeformulier in, waarop u aangeeft hoe de levensloop is geweest en waar zich knelpunten hebben voorgedaan. Dit stuurt u vooraf retour en vormt een leidraad voor het gesprek. We bespreken de verwachtingen, formuleren de hulpvaag en bekijken de mogelijkheden. Het intakegesprek duurt ongeveer een half uur. Bij jongeren en volwassenen kunnen we daarna in een halve sessie een start maken met het kunstzinnige werken.

Tijdens de eerste twee sessies worden er vrije werken gemaakt om zo een helder beeld te krijgen van de doelen waaraan we gaan werken. Na zes bijeenkomsten volgt een tussenevaluatie. Zitten we op de goede weg of moeten we doelen aanscherpen? We bespreken dan ook de verdere duur van het traject. Het gemiddelde ligt op twaalf sessies. Na de eindevaluatie gaan alle gemaakte werken mee naar huis.

Voor wie?

Beeldende therapie wordt zowel aan kinderen, jongeren en volwassenen gegeven en wordt ingezet bij uiteenlopende hulpvragen, zoals bij;

 • (sociale) onzekerheid,
 • slaapmoeilijkheden,
 • scheiding,
 • rouwverwerking bij verlies,
 • (werk)stress/ burn-out,
 • herstel van ziekte,
 • spanning en angst,
 • de zoektocht naar jezelf en je eigen plek binnen deze wereld,
 • concentratieproblemen/ een vol hoofd,
 • leerproblemen,
 • moeite met (be)grenzen of
 • gewoon niet lekker in je vel zitten.

Beginners

Beginners

Beginners