Privacy- en cookieverklaring
De Kunst van Leren

In deze verklaring kunt u precies lezen welke gegevens, waarom en hoe lang we deze gegevens bewaren. Persoonlijke informatie wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Wij waarderen het vertrouwen en zullen er dan ook alles aan doen om uw privacy te bewaken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van De Kunst van Leren.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraar of gemeente leggen wij een aantal persoonsgegevens van u vast. Wij behandelen en beveiligen deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

– Welke gegevens
Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie uw naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, datum van behandeling en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.

– Bijzondere persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan kunnen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze extra gegevens alleen tot het beter af kunnen stemmen van het behandeltraject. Middels deze gegevens kunnen wij dan beter inschatten wat de problemen zijn en hoe de cliënt het beste begeleid kan worden. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

– Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt.

Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt of na afronding van een traject, dan worden de persoonlijke contactgegevens uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Communicatie

Indien u een e-mail naar ons stuurt, is het mogelijk dat we deze bewaren. We zullen aan het begin van een traject vragen om een intake lijst in te vullen met daarin een aantal vragen, zodat we een inventarisatie kunnen maken van de leervragen en het leerplan. Deze worden enkel gebruikt om een passende begeleiding op te stellen en zullen na afronding van het traject vernietigd worden.

Opslaan van gegevens op deze website

Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Dekunstvanleren.nl en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Dekunstvanleren.nl heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Dekunstvanleren.nl geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Dekunstvanleren.nl een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Dekunstvanleren.nl.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wat zijn de rechten van de cliënt?

Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.

De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

Klachten

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.

Contact opnemen

Wij zullen regelmatig controleren of deze privacyverklaring nog up-to-date is en de noodzakelijke wijzigingen zullen dan opgenomen worden in de online versie op de websites www.dekunstvanleren.nl
Mochten er vragen zijn, dan kunt u met ons contact opnemen:

De Kunst van Leren
Marjoleintuin 11
2353 PJ Leiderdorp.

KvK nummer: 66724007
e-mail adres: info@dekunstvanleren.nl