Tarieven

 

Beeldende therapie*

Kinderen t/m 12 jaar
€ 70,- per sessie
(45 minuten, inclusief materialen)

Vanaf 13 jaar en ouder
€ 80,- per sessie
(60 minuten, inclusief materialen)

Uitgebreid handelingsplan
€70,-               observatie en therapeutisch doel

Evaluatiegesprek en kort verslag
€70,-              30 minuten

Evaluatiegesprek zonder verslag
€40,-               30 minuten

 

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden Beeldende therapie (voorheen Kunstzinnige Therapie beeldend, nu ook wel Vaktherapie beeldend genoemd) in het aanvullende pakket. Kijk bij zorgwijzer.nl of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Remedial teaching*

€ 40,- per sessie         
(30 min. RT en 15 min. voorbereiding)

€ 55,- per sessie         
(45 min. RT en 15 min. voorbereiding)

Handelingsplan (zonder gesprek)  
€ 55,-    inclusief onderzoek en analyse

Handelingsplan en gesprek              
€ 70,-

Evaluatiegesprek en verslag            
€ 70,-     30 min.

 

Kernvisie methode*


€ 75,- per sessie         
(60 min. KV en 15 min. voorbereiding)

 

Betaling

Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze binnen twee weken te betalen.

 

Afzegging

Gemaakte afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, moet ik helaas in rekening brengen.

 

*Onderwijsgerelateerde diensten en Beeldende therapie zijn vrijgesteld van BTW.

Combinatie

Remedial teaching en beeldende therapie
€ 80,00 per sessie
(60 min., inclusief materialen, onderzoek en voorbereiding)

Checkt u de vergoedingen van uw zorgverzekeraar.